Ciąg dalszy w sprawie inwestycji PBI WMB w Żołyni

Pomimo ciszy informacyjnej, toczy się procedura związana z planowaną inwestycją na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni. Jak informowaliśmy ostatnio, po złożeniu dokumentów przez inwestora firmę PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, wójt wszczął postępowanie administracyjne.

Sprawa ta ma swój dalszy ciąg. Wczoraj 8 kwietnia wójt gminy wydał kolejne zawiadomienie o wszczęciu na wniosek PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu z dnia 23 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie oceny, czy teren planowanej budowy wytwórni mas bitumicznych w Żołyni wraz z modułem odzysku destruktu  na działkach nr 5153/1, 5153/2/ w Żołyni będzie oddziaływać na tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 Prawa ochrony środowiska, oraz określenia zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów hałasu, z uwzględnieniem: zmienności działania źródeł hałasu w czasie; charakterystyki częstotliwościowej hałasu; zawartości impulsów akustycznych.

Przypomnijmy, że po wydaniu pinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie /pismo WOOŚ.4240.10.4.2015.JG-3/ z dnia 6 lutego br. zobowiązującej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na znaczące oddziaływanie na środowisko, wójt gminy określił inwestorowi firmie PBI WMB Sp.z o.o w Sandomierzu zakres raportów o oddziaływaniu na środowisko dla rozbudowy i budowy nowej wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni.

Co istotne 9 marca br. sołtys i Rada Sołecka wsi Żołynia reprezentujący mieszkańców wsi, wystąpili do wójta ze stanowiskiem społeczności wiejskiej, by ten uwzględnił je przy wydawaniu postanowień ustalających zakres raportów o oddziaływanie inwestycji na środowisko. We wspomnianym piśmie przedstawiciele sołectwa wezwali wójta by ten podjął wszelkie możliwe kroki prawne w celu zmuszenia firmy PBI WMB Sp.z o.o  do odstąpienia od realizacji planów inwestycyjnych we wsi Żołynia.

We wtorek 7 kwietnia br. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy w Żołyni. Z uzyskanych informacji wynika, że wójt nie ustosunkował się do złożonego stanowiska sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Żołynia. Ze strony Urzędu Gminy nie przedstawiono także informacji związanych z zaawansowaniem postępowań w sprawie planowanych inwestycji. Ograniczono się jedynie do lakonicznej odpowiedzi na pytanie przedstawiciela Stowarzyszenia Eko-Karpatia. Do całej sprawy powrócimy niebawem.

 jerry

Pełna treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 8 kwietnia 2015 r. znak RG.6220.2.2015

Weź udział w dyskusji


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 28 = 36