Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej w Żołyni

Kolejna odsłona sprawy związanej z kontrowersyjnymi inwestycjami w gminie Żołynia. Po złożeniu dokumentów przez inwestora firmę PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, wójt wszczął postępowanie administracyjne i wystąpił do organów opiniujących, w sprawie rozbudowy o moduł odzysku destruktu i budowy nowej wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie /pismo WOOŚ.4240.10.4.2015.JG-3/ z dnia 6 lutego br. wynika, że planowane przedsięwzięcia na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni, z uwagi na swój charakter zaliczyć należy do potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W tej sytuacji wójt zobligowany jest do wydania postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla firmy PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza, która zleci opracowanie takiego dokumentu, będącego elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając to na uwadze, Sołtys i Rada Sołecka reprezentujący mieszkańców wsi Żołynia, wystąpili do wójta ze stanowiskiem społeczności wiejskiej, by ten uwzględnił je przy wydawaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Co ważne pismo zawiera też wniosek, aby wójt podjął wszelkie niezbędne kroki prawne w celu zmuszenia firmy PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza do odstąpienia od realizacji planów inwestycyjnych w Żołyni.

jerry

Pełna treść stanowiska żołyńskiego sołectwa


Komentarze

Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej w Żołyni — 2 komentarze

  1. Zobacz: Ciąg dalszy w sprawie inwestycji PBI WMB w Żołyni | Żołynia

  2. Zobacz: Co z inwestycją PBI WMB w Żołyni | Żołynia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 74 = 78