Archiwum Protestu – Budowa WMB w Gminie Żołynia

Archiwum jest uzupełniane na bieżąco! Archiwum jest uzupełniane na bieżąco! Archiwum jest uzupełniane na bieżąco!

Dołącz do Protestu:

 

zatrowanie-przyrody-przez-zaklady-przemyslowe1

Dokumenty w Sprawie:

 1. Karta informacyjna przedsięwzięcia – „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędna infrastruktórą oraz zbieranie i przetwarzanie destruktu asfaltowego w miejscowości Smolarzyny”
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Żołynia wraz z modułem do odzysku destruktu”
 3. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Rozudowa Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Żołynia o moduł odzysku destruktu oraz dwóch wiat magazynowych”
 4. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia „Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych o moduł odzysku destruktu oraz budowa dwóch wiat magazynowych(…)”
 5. Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia „Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych o moduł odzysku destruktu oraz budowa dwóch wiat magazynowych(…)”
 6. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach– dotyczy Budowy WMB w Żołyni
 7. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujący – dotyczy Budowy WMB w Żołyni
 8. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujący – dotyczy Rozbudowy WMB w Żołyni
 9. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
 10. Wniosek o włączenie się w postępowanie administracyjne dotyczące decyzji środowiskowej. Wystarczy wydrukować wypełnić i złożyć w gminie.
 11. Wniosek o dopuszczenie i Postanowienie o dopuszczeniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Eko-Karpatia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym
 12. Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na temat przedsięwzięć
 13. Oficjalne zaproszenia do udziału w spotkaniu  informacyjnym dla Wójta Gminy
 14. Oficjalne zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjne dla Radnych Gminy Żołynia
 15. Wniosek o przekazanie prośby do Strabag Sp. z o.o. w sprawie odstąpienia od inwestycji na etapie zerowym
 16. Wniosek o przekazanie prośby do PBI WMB Sp. z o.o. w sprawie odstąpienia od inwestycji na etapie zerowym
 17. Prośba o sporządzenie wniosku o ustanowieniu stref ochronnych ujęcia wody
 18. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu ustalającym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 19. Postanowienie ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia “Budowa WMB w Smolarzynach(…)”
 20. Stanowisko żołyńskiego sołectwa w sprawie budowy WMB w Żołyni
 21. Pełna treść postanowienia w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczącego Budowy WMP(…) w Żołyni – RG.6220.2.2015
 22. Pełna treść postanowienia w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dotyczącego Rozbudowy WMB(…) w Żołyni – RG.6220.7.2014.2015
 23. Odpowiedź firmy Strabag dotycząca planów umiejscowienia na terenie sołectwa Smolarzyny wytwórni mas bitumicznych.
 24. Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania z dnia 8 kwietnia 2015 r. znak RG.6220.2.2015

 

Popierają Sprawę:

 1. Zdecydowany sprzeciw oraz wezwanie do zaniechania budowy wyraziła w specjalnej uchwale Rada Gminy Czarna. 
 2. Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Białobrzegi

 

 

 

Tak piszą o sprawie:

Inne:
 1. Decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 25.01.2015, o cofnięciu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Przeworsku.

 

Wejdź na FORUM

Archiwum jest uzupełniane na bieżąco! Archiwum jest uzupełniane na bieżąco! Archiwum jest uzupełniane na bieżąco!

Komentarze

Archiwum Protestu – Budowa WMB w Gminie Żołynia — Jeden komentarz

 1. Zobacz: Co z inwestycją PBI WMB w Żołyni | Żołynia