Sołtys i rada sołecka Żołyni wybrani

Zgłoszono trzech kandydatów, którzy mieli możliwość zaprezentowania się i przedstawienia swojej wizji sprawowania funkcji sołtysa przez najbliższe cztery lata. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie tajne, w wyniku, którego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że nowym sołtysem wsi Żołynia został …

Czytaj dalej

Wybierz swojego sołtysa

Jak wszyscy wiemy, najbliższy czas dla całej naszej Gminy upłynie na podejmowaniu wielu ważnych decyzji, które skutkować będą na długie lata, mając przy tym wpływ na wygląd naszej Gminy. Ważne jest by nasza wspólnota miała realny wpływ na te decyzje, by były one mądre i przemyślane. Dlatego też funkcję sołtysa musi piastować osoba poważna, odpowiedzialna i konsekwentna, wierna zasadom, a przede wszystkim godna zaufania społecznego.

Czytaj dalej

Wybory sołtysa jako przejaw lokalnej demokracji

W najbliższą niedzielę 22 lutego br. zebrania wiejskie odbędą się w Brzózie Stadnickiej (w filii GOK, godz. 8.45) i Smolarzynach (w filii GOK, godz. 11.30).
W niedzielę 1 marca br. zebrania wiejskie odbędą się w Żołyni (w holu Liceum Ogólnokształcącego, godz. 10.15) i w Kopaniach (w Szkole Podstawowej, godz. 14.00).

Mieszkaniec wsi ma do wyboru dwie opcje: zająć się własnymi sprawami i żyć z dala od lokalnej rzeczywistości albo też wpływać na otoczenie, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Obywatelska świadomość na sprawy publiczne pojawia się często w naszych rozmowach, ale dla wielu wydaje się rzeczą skomplikowaną i niedostępną.

Czytaj dalej

Wybory samorządowe to kpina z Polaków

Znamy już wyniki wyborów w naszej gminie. Okazuje się jednak, że do systemu wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) mógł dostać się KAŻDY z odrobina wiedzy informatycznej.
Mógł ZDALNIE dodawać i odejmować głosy, mógł DOPISYWAĆ “nowych” kandydatów…
Mógł dowolnie MANIPULOWAĆ systemem wyborczym!

Czytaj dalej