Sołtys i rada sołecka Żołyni wybrani

Dziś, w niedzielę 1 marca br. mieszkańcy wsi Żołynia wybierali nowego sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Na zebranie wiejskie, które odbyło się w holu Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Górskiej, przybyło ponad 200 mieszkańców sołectwa. W spotkaniu uczestniczyły władze gminy Żołynia z p. Andrzeje Benedykiem na czele, radni Rady Gminy w Żołyni oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego p. Stanisław Panek.

marek mach sołtysObrady prowadziła p. Stanisława Czech Przewodnicząca Rady Gminy Żołynia.  Po przedstawieniu porządku zebrania, została wybrana Komisja Skrutacyjna, która czuwała nad przygotowaniem i właściwym przeprowadzeniem wyborów.

Zgłoszono trzech kandydatów, którzy mieli możliwość zaprezentowania się i przedstawienia swojej wizji sprawowania funkcji sołtysa przez najbliższe cztery lata. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie tajne, w wyniku, którego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że nowym sołtysem wsi Żołynia został p. Ryszard Marek Mach.

Pełniąc funkcję sołtysa w ostatniej kadencji, dał się poznać jako zapalony społecznik, zaangażowany w sprawy sołectwa. Dodatkowo od lat pełni funkcję Prezesa Gminnego Klubu HDK PCK w Żołyni, odznaczony za swoją działalność licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi.

Kolejnym punktem zebrania był wybór członków rady sołeckiej. Zgłoszono kandydatów i przeprowadzono głosowanie tajne, w wyniku którego Komisja Skrutacyjna podała, że członkami nowej rady sołeckiej wsi Żołynia zostali; Robert Antosz, Bogdan Dyrda, Piotr Lorenc, Katarzyna Nowak, Mariusz Rokosz, Krzysztof Szpila.

Przeprowadzona dyskusja na zakończenie zebrania wiejskiego pokazała, że przed nowymi przedstawicielami sołectwa stoi ogrom pracy i wyzwań, poczynając od palącego problemu związanego z planowaną rozbudową istniejącej i budową nowej  wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej, poprzez realizowane inwestycje gminne, a kończąc na poprawie istniejącej infrastruktury komunalnej na terenie sołectwa Żołynia. Zapewnienia nowo wybranego Sołtysa, który dziękując za kredyt zaufania wszystkim zgromadzonym, zapewnił że konsekwentnie dążył będzie do polepszenia wizerunku sołectwa i poprawy jakości życia jego mieszkańców, pozwalają zachować nadzieje na lepsze jutro dla całej gminy.

Sołtys i rada sołecka Żołyni wybrani 

jerry


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

24 ÷ 4 =