Zmiana stawki za śmieci w IV kwartale

Od IV kwartału br. nastąpi zmiana stawki za wywóz śmieci z terenu Gminy Żołynia, co najważniejsze będzie to obniżka. Niestety dotyczy ona tylko jednoosobowych gospodarstw domowych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Gospodarstwa te zapłacą 10 zł/miesięcznie, a nie jak w III kwartale br. 19 zł. Opłata dla wieloosobowych gospodarstw pozostaje na poprzednim poziomie.

Obniżka jest pokłosiem podjęcia przez Radę Gminy 18 sierpnia br. nowej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /zbiórka selektywna i nie selektywna/. Zaproponowano wówczas miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 10,00 zł od jednoosobowych gospodarstw domowych oraz stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 20,00 zł od jednoosobowych gospodarstw domowych.

Przypomnieć wypada, że w uchwale podjętej 23 czerwca br. /Nr VI/52/15 / Radni ujednolicili opłatę za wywóz śmieci dla gospodarstw jednoosobowych do poziomu kwoty obowiązującej dla gospodarstw wieloosobowych. Wówczas Rada Gminy uzależniła jej wysokość wyłącznie od faktu czy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub nieselektywny, niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym, argumentując ten fakt wzrostem kosztów za wywóz śmieci.

jerry

Przejdź do FORUM


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

÷ 1 = 10