Zebranie Wiejskie w Żołyni

W najbliższą niedzielę 20 września br. o godzinie 10.20 w sali posiedzeń (II piętro) Urzędu Gminy w Żołyni odbędzie się Zebranie Wiejskie. W trakcie zebrania przewidziano dyskusję i podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2016 r.oraz punkt poświęcony sprawom różnym.

W tym samym dniu o godz. 14.00 w w Szkole Podstawowej w Zmysłówce – Kopaniach odbędzie się również Zebranie Wiejskie Sołectwa Kopanie z podobnym porządkiem obrad.

Ważne

Do udziału w zebraniu wiejskim uprawniony jest każdy stały, pełnoletni mieszkaniec sołectwa. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców, w szczególności chodzi o uchwalenie do końca września każdego roku wniosków, które mają być rozpatrzone przez radę gminy i ewentualnie uwzględnione w budżecie gminy na następny rok.

Zebranie podejmuje również uchwały w sprawie dysponowania mieniem sołectwa oraz wydaje opinię w takich sprawach, jak: plany miejscowego zagospodarowania, lokalizacje inwestycji czy też zmiany przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu czy rekreacji, znajdujących się na terenie sołectwa.

Uczestnicy zebrania mają prawo do zabierania głosu w dyskusji, przedstawiania wniosków i projektów uchwał, głosowania, składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

Pamiętajmy

To właśnie w sołectwach występują warunki do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich mieszkańców. Dlatego każdy kto nie chce by o rzeczach ważnych i istotnych decydował za niego ktoś inny, powinien wziąć udział w zebraniu.

jerry

Przejdź do FORUM Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 2 =