IV Sesja Rady Gminy

4 sesja rady gminy ŻołyniaW dniu 3 marca br. o godzinie 12.30 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żołyni odbędzie się IV sesja Rady Gminy / w załączeniu zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy Żołynia/.

Według porządku obrad na sesji poruszane będą m.in. sprawy finansowe związane z budżetem Gminy na rok 2015, zatwierdzeniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustaleniem dopłat do cen wody i ścieków.

Co ciekawe gminni radni przymierzają się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych we wsi Smolarzyny, jak również mają przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Żołynia  2015 r.

Radni mają również debatować nad planowaną rozbudową i budową nowej wytwórni mas bitumicznych na ulicy Białobrzeskiej w Żołyni oraz przyjąć stosowaną uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska Rady Gminy Żołynia odnośnie tejże inwestycji /taką informację przekazała Przewodnicząca Rady Gminy Żołynia na zebraniu wiejskim w dniu 1 marca br. w Żołyni /.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym każdy obywatel ma wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów /w tym sesje Rady Gminy/.

jerry

Zobacz dokument i zapoznaj się z planowanym porządkiem zebrania link.


Wejdź na Forum


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

66 ÷ 66 =