V Sesja Rady Gminy w Żołyni

sesja rady gminyW dniu 7 kwietnia br. o godzinie 12.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żołyni odbędzie się V sesja Rady Gminy /zobacz program sesji /.

Według porządku obrad na sesji poruszane będą m.in. sprawy finansowe związane z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na rok 2015, Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żołynia oraz uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Radni chcą również dokonać zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu i uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żołynia.

Radni mają również podjąć uchwały o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żołynia oraz zgodę na dzierżawę nieruchomości mienia komunalnego na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym./pobierz projekty uchwał/.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym każdy obywatel ma wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów /w tym sesje Rady Gminy/.

Red.

Weź udział w dyskusjiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

62 − = 53