Żołynia stawia na oświatę

Nie od dziś wiadomo, że oświata w gminie Żołynia stoi na wysokim poziomie i to zarówno w odniesieniu do gmin powiatu łańcuckiego, jak również całego województwa podkarpackiego. Świadczą o tym, zarówno rankingi prowadzone przez różnego typu instytucje, jak również wyniki osiągane przez uczniów żołyńskich szkół w olimpiadach i konkursach wszystkich szczebli.

Wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza Liceum Ogólnokształcące w Żołyni, w rankingu przeprowadzonym przez Portal Edukacyjny „Perspektywy” za 2014 r. może się poszczycić 34 miejscem, wśród najlepszych liceów Podkarpacia, zostawiając w tyle te z dużych ośrodków miejskich jak Rzeszów, Tarnobrzeg czy Jasło.

Warto również podkreślić, że w 2011 roku Zespół Szkół w Żołyni przeszedł pozytywnie tzw. ewaluację zewnętrzną, czyli formę nadzoru pedagogicznego przeprowadzonego przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w obszarze “Efekty działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz innej działalności statutowej placówki”.

Placówki oświatowe gminy, zarówno przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum, biorąc pod uwagę ofertę i jakość kształcenia, a także nowoczesna bazę dydaktyczno – szkoleniową są wizytówką w całym regionie.

pianino-dzieckoStawiając na oświatę Rada Gminy Żołynia na sesji 7 kwietnia br. podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia w Gminie Żołynia szkoły muzycznej I stopnia. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały wskazano, że zakładana placówka z jednej strony przyczyni się do krzewienia szeroko pojętej kultury oraz artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży, z drugiej zaś strony zwiększy dostęp do fachowego kształcenia muzycznego wszystkich chętnych, co w perspektywie będzie procentować poprzez rozwój działających w gminie orkiestry dętej oraz zespołów muzycznych.

Podjęta uchwala inicjuje procedurę wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zgodę na utworzenie takiej szkoły. Inaugurację szkoły planuje się na 1 września br. na bazie budynków Zespołu Szkół przy ulicy Górskiej.

Planowana szkoła muzyczna w Żołyni, jeśli powstanie, będzie kolejną szkołą artystyczną w województwie, kształcącą wszystkich chętnych miłośników muzyki. Do tej pory na Podkarpaciu zarówno w formie szkół publicznych, samorządowych, jak też niepublicznych funkcjonują 53 tego typu placówki.

jerry

Weź udział w dyskusjiKomentarze

Żołynia stawia na oświatę — Jeden komentarz

  1. Zobacz: Nie będzie szkoły muzycznej w Żołyni? | Żołynia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

60 − 52 =