Dlaczego w Przeworsku nie chcą smołowni?

Na podstawie opracowania badawczego Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na temat zagrożeń przy produkcji mas bitumicznych nr 68/MP/2007/86/3738 można jednoznacznie stwierdzić negatywny wpływ dymów asfaltowych na ludzki organizm.

Szkodliwe substancje chemiczne (pary i lotne cząsteczki wydobywających się przy ogrzewaniu masy asfaltowej) powstające podczas produkcji i rozkładania gorących mieszanek mineralno-asfaltowych stwarzają dwa rodzaje zagrożeń:

  • zatrucia ostre, o bezpośrednim gwałtownym przebiegu oraz
  • zatrucia przewlekłe, o znacznie odległych w czasie skutkach z powodu kumulacji trucizny w organizmie i uszkodzeń w obrębie poszczególnych organów.

Badania pozwoliły zidentyfikować ponad 200 związków mogących mieć wpływ na zdrowie człowieka.

Związki te mogą być wchłaniane do organizmu trzema drogami:

  • przez układ oddechowy – wnikając pod postacią par, aerozoli lub jako cząsteczki pyłu
  • przez układ pokarmowy wraz z zanieczyszczoną żywnością lub wodą,
  • przez skórę

Substancje te wnikają przez krwiobieg do tkanek i narządów. Kumulują się głównie w nerkach i wątrobie oraz w mniejszych ilościach w śledzionie, nadnerczach i jajnikach.
Wchłonięte do organizmu powodują mutację komórek, co w konsekwencji prowadzi do choroby nowotworowej.
Niektóre z tych substancji wykazujące toksyczność ogólnoustrojową powodując uszkodzenia nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.

 

Dlaczego cofnięto pozwolenie?

Postępowanie o cofniecie pozwolenia zostało wszczęte w związku z pismem Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w którym stwierdzono ze eksploatacja instalacji jest prowadzona z naruszeniem warunków pozwolenia.

Głównym powodem cofnięcia pozwolenia firmie Strabag jest:

  • nie przestrzeganie warunków obowiązującego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów,
  • prowadzenie działalności przekraczając przyjętą w założeniach dozwoloną wielkości produkcji.

Pełny tekst Decyzji Starosty Przeworskiego z dnia 25.01.2015, o cofnięciu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w Przeworsku.

 

Przejdź do Forum


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 8 = 1