Jaka praca, taka płaca?

Patrząc na ogólny obraz gminy, brak perspektyw, inwestycji dających nowe miejsca pracy, każdy z mieszkańców może sam wyrobić sobie obiektywne zdanie o dotychczasowym kierunku rozwoju Żołyni na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.(…)
Radni ustalili wynagrodzenie zasadnicze wójta gminy Żołynia na poziomie 5 400 zł. co doliczając do tego dodatek funkcyjny, specjalny i wysługę lat daje kwotę 9 955 zł brutto, argumentując …

Czytaj dalej

Dlaczego w Przeworsku nie chcą smołowni?

Można jednoznacznie stwierdzić negatywny wpływ dymów asfaltowych na ludzki organizm.
Badania pozwoliły zidentyfikować ponad 200 związków mogących mieć wpływ na zdrowie człowieka.
Substancje te wnikają przez krwiobieg do tkanek i narządów. Kumulują się głównie w nerkach i wątrobie oraz w mniejszych ilościach w śledzionie, nadnerczach i jajnikach.
Wchłonięte do organizmu powodują mutację komórek, co w konsekwencji prowadzi do choroby nowotworowej.
Niektóre z tych substancji wykazujące toksyczność ogólnoustrojową powodując uszkodzenia nadnerczy, układu chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego.

Czytaj dalej