Rozwój gminy tak, ale nie kosztem zdrowia jej mieszkańców

siwmbb2_l24Za nami długo wyczekiwane przez mieszkańców gminy, kolejne spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowościach Żołynia i Smolarzyny. Inicjatorem spotkania w niedzielne popołudnie 15 lutego br., w którym udział wzięło ponad 200 osób, było Stowarzyszenie Eko-Karpatia.

Przypomnijmy, że spotkanie to było pokłosiem planów inwestycyjnych dwóch firm na terenie gminy Żołynia. Firma PBI WMB Sp.z o.o. w Sandomierzu planuje rozbudować istniejącą Wytwórnię Mas Bitumicznych przy ulicy Białobrzeskiej w Żołyni oraz wybudować  obok nową, natomiast firma Strabag Polska z  siedzibą w Pruszkowie planuje budować Wytwórnię Mas Bitumicznych w Smolarzynach.

Mieszkańcy miejscowości, w których zlokalizowane miałyby być te przedsięwzięcia, co zrozumiałe są pełni obaw i niepokoju, zresztą nie tylko oni. Okazuje się, że ludność okolicznych gmin podziela ich obawy, czego wyrazem jest podjęcie przez Radę Gminy Czarna uchwały wzywającej do zaniechania planowanych inwestycji – podobne uchwały niebawem mają przyjąć rady gmin Białobrzegi i Rakszawa.

siwmb1_l24Na terenie całej gminy Żołynia ruszyła społeczna akcja zbiórki podpisów, które zostaną dołączone do petycji skierowanej do władz gminy Żołynia, przeciwko lokalizacji tych inwestycji na terenie gminy.

– Mieszkańcy boją się uciążliwości związanych z realizacją tych inwestycji, a co najważniejsze boją się zanieczyszczenia środowiska, co wpłynie negatywnie na zdrowie ich i ich najbliższychpodkreślał  Robert Antosz przedstawiciel Stowarzyszenie Eko-Karpatia, zaangażowanego w pomoc mieszkańcomwspólnie chcemy uniemożliwić realizację tak uciążliwych i szkodliwych przedsięwzięć na terenie naszej Gminy, nie mających żadnego uzasadnienia ekonomicznego i w żadnym wypadku nie wpływających na zrównoważony rozwój Naszej Gminy.

Należy podkreślić, że obie firmy złożyły już do Urzędu Gminy stosowane dokumenty, występując do Wójta Gminy Żołynia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć, argumentują, że inwestycje nie będą miały negatywnego oddziaływania na środowisko.

siwmb3_l24– Władze gminy są zainteresowane przyciągnięciem inwestorów, jednak nie za wszelką cenęstwierdził obecny na spotkaniu Andrzej Benedyk Wójt Gminy ewentualne korzyści budżetowe są w porównaniu do kosztów naprawdę znikome. W zasadzie to my tych inwestycji nie chcemy, staramy się podejmować działania by nie dopuścić do ich realizacji, wyrazem tego jest stosowana uchwała Rady Gminy podjęta na ostatniej sesji.

Zgromadzeni licznie na spotkaniu mieszkańcy, zgodnie podkreślali że takie wytwórnie to wieczny plac budowy, a co za tym idzie wszechobecny hałas, zapylenie i trujący smród. Masa bitumiczna zawiera bowiem węglowodory aromatyczne (WWA), które są rakotwórcze i mutagenne, uszkadzając materiał genetyczny.

To co bulwersuje ludzi najbardziej to fakt, że obydwie inwestycje zlokalizowane mają być obok domów mieszkalnych, a nawet budynków użyteczności publicznej /przedszkola i szkoły/. Dodatkowo inwestycja w Smolarzynach planowana jest w miejscu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ujęcie wody pitnej dla całej gminy Żołynia.

siwmb4_l24Mieszkańcy gminy są zdeterminowani do wspólnego działania, łączy ich obawa przed wspólnym zagrożeniem wynikającym z działalności wytwórni asfaltu i troska o zdrowie. Wspólny interes zjednoczył całe lokalne środowisko. Na uwagę zasługuje fakt, że i władze gminy przychylają się do stanowiska mieszkańców, co podkreślał obecny na spotkaniu wójt Żołyni. Wolę działania we wspólnym interesie deklaruje Stowarzyszenie Eko-Karpatia.

Sprawa lokalizacji na terenie gminy wytwórni mas bitumicznych, zarówno w Żołyni, jak i Smolarzynach nie jest jeszcze pewna. Na razie ruszyła procedura prawno-administracyjna. Trwają uzgodnienia, wykonywane będą analizy i raporty, czas pokaże czy interes społeczny zaważy nad interesem ekonomicznym przedsiębiorstw.

jerry

Zdjęcia dzięki uprzejmości Portalu Lokalny24.pl


 Przejdź do Forum


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

55 − 52 =