Kapliczka św. Antoniego w Kopaniach

Kapliczkę ku czci św. Antoniego z Padwy, znajdziemy na rozstaju leśnych dróg, na styku trzech gmin: Białobrzegi, Grodzisko Dolne i Żołynia.

Kapliczka św. Antoniego w KopaniachKapliczka ta, mimo iż jest usytuowana w lesie, cieszy się wilkiem kultem okolicznej ludności.

W to święte miejsce przyjeżdżają pielgrzymi oraz zwiedzający z odległych stron.

Wdychając czyste, nieskażone przez przemysł powietrze, zachwycają się piękną okolicą, a cichy szum starych sosen rosnących w pobliżu nastraja ich do zadumy, refleksji, modlitwy…

Poprzez wstawiennictwo św. Antoniego pątnicy proszą Boga o łaski, modląc sie w ciszy lub zapisując swoje błagania na kartach ku temu przeznaczonej księgi.
W tej samej księdze wpisują swoje podziękowania za uzyskaną pomoc. Jest ich tam wiele.

Już w XIX wieku ówczesna kapliczka z figurą św. Antoniego z Padwy cieszyła się wielką popularnością z racji łask, jakie spływały na modlących się.

Kapliczka św. Antoniego w KopaniachNiestety na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, na skutek zaprószenia ognia kaplica spłonęła.

Na miejscu spalonej kapliczki miejscowa ludność postawiła małą kapliczkę na drewnianym paliku.

Ustawiona na palu trwała aż do chwili, gdy: “na cześć i chwałę Boga w Trójcy Jedynego oraz chwalebnego wyznawcy Jego – Św. Antoniego z Padwy, cieszącego się na tym miejscu od wieków dużym kultem okolicznej ludności” postanowiono odbudować kaplicę na wzór tej sprzed lat.

Po niespełna roku budowy, powstała przepiękna drewniana kapliczka wkomponowana w zieleń leśnego poszycia.

Wybudowana na betonowych pęckach, stoi kaplica św. Antoniego z Padwy na rozstaju leśnych dróg wiodących do okolicznych osad.

Wykonania obecnej kapliczki podjął się mieszkaniec wsi Kopanie Żołyńskie – Pan Zbigniew Klin wraz z synami: Damianem, Dariuszem i Patrykiem.

Odbudowaną kapliczkę poświęcono podczas sprawowanej Mszy św. 12 czerwca 2014 roku.

Kapliczka św. Antoniego w Kopaniach   Kapliczka św. Antoniego w Kopaniach   Kapliczka św. Antoniego w Kopaniach

 

Więcej zdjęć i informacji znajdziecie tutaj 

 eMBe


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

86 − 82 =