Jak płacić za odbiór odpadów?

 


Po miesiącu od wprowadzenia nowej ustawy śmieciowej, wiemy już jak śmieci segregować i znamy harmonogram odbioru na drugą połowę 2013 roku. O tym wiemy, ale co z opłatami?

Jak płacić za odbiór odpadów? Kiedy i gdzie przesyłać pieniądze?

ID-10079050

supakitmod dla freedigitalphotos

Odpowiedzi na te pytania poniżej.

29 listopada 2012 r. Rada Gminy Żołynia uchwaliła , termin i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Częstotliwość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy uiścić raz na kwartał w terminie nie później niż do 15 dnia po kwartale, w którym powstał obowiązek zapłaty. /Oznacza to, że do dnia 15 października zapłacimy za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień, a do 15 stycznia 2014r. za październik, listopad i grudzień/.

Możliwe będzie  dokonanie opłaty za kilka kwartałów z góry lub za cały rok.

Wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty, doręczone zostaną pisma zawierające informację o numerze subkonta, na które należy wpłacić zadeklarowane kwoty. Będzie to specjalny rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żołyni.

Wysokość płaty za gospodarowanie odpadami

– 14,60 zł – stawka miesięczna – od każdego gospodarstwa domowego, przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów

– 30,00 zł – stawka miesięczna – od każdego gospodarstwa domowego w przypadku zbierania odpadów komunalnych bez segregacji.

 

Jeśli nie wiesz , jak płacić za odbiór odpadów?, lub potrzebujesz więcej informacji –  telefony Urzędu Gminy są do dyspozycji.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 + = 11