Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej w Żołyni

wojt150x300

Kolejna odsłona sprawy związanej z kontrowersyjnymi inwestycjami w gminie Żołynia. Po złożeniu dokumentów przez inwestora firmę PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (…) Sołtys i Rada Sołecka reprezentujący mieszkańców wsi Żołynia, wystąpili do wójta ze stanowiskiem społeczności wiejskiej, by ten uwzględnił je przy wydawaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływanie inwestycji na środowisko (…)

Czytaj dalej

Jaka praca, taka płaca?

banknoty zarobki

Patrząc na ogólny obraz gminy, brak perspektyw, inwestycji dających nowe miejsca pracy, każdy z mieszkańców może sam wyrobić sobie obiektywne zdanie o dotychczasowym kierunku rozwoju Żołyni na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat.(…)
Radni ustalili wynagrodzenie zasadnicze wójta gminy Żołynia na poziomie 5 400 zł. co doliczając do tego dodatek funkcyjny, specjalny i wysługę lat daje kwotę 9 955 zł brutto, argumentując …

Czytaj dalej

„Dzień otwarty” w Urzędzie Skarbowym w Łańcucie

URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE | ŻOŁYNIA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie informuje, iż w dniu7 marca 2015r. (sobota) w siedzibie Urzędu zostanie zorganizowany „Dzień otwarty”.(…) w ramach kampanii „Szybki PIT” dla podatników rozliczających się
z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. uruchomiono specjalne stanowisko

Czytaj dalej