Od 1 marca nowe przepisy o USC

Urząd Stanu Cywilnego w Żołyni będzie właściwy, jak dotychczas dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które następują na terenie gminy Żołynia.
Nowa ustawa daje możliwość do tego, by odpisy aktów stanu cywilnego pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa.

Czytaj dalej

Sołtys i rada sołecka Żołyni wybrani

Zgłoszono trzech kandydatów, którzy mieli możliwość zaprezentowania się i przedstawienia swojej wizji sprawowania funkcji sołtysa przez najbliższe cztery lata. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie tajne, w wyniku, którego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że nowym sołtysem wsi Żołynia został …

Czytaj dalej

To jest temat, czyli zgoda po żołyńsku

Rozgoryczenie mieszkańców wsi Smolarzyny co zrozumiałe sięga już zenitu, czy jak kto woli punktu krytycznego. Biorą sprawy w swoje ręce, stając do walki przeciw budowie wytwórni mas bitumicznych w ich wsi. Szkoda, że w tej walce są osamotnieni i pozbawieni pomocy władz gminy Żołynia.
Sprawa, która zbulwersowała społeczność Gminy Żołynia związana z planowaną budową wytwórni mas bitumicznych we wsiach Smolarzyny i Żołynia, ma swój dalszy ciąg….

Czytaj dalej

Wybierz swojego sołtysa

Jak wszyscy wiemy, najbliższy czas dla całej naszej Gminy upłynie na podejmowaniu wielu ważnych decyzji, które skutkować będą na długie lata, mając przy tym wpływ na wygląd naszej Gminy. Ważne jest by nasza wspólnota miała realny wpływ na te decyzje, by były one mądre i przemyślane. Dlatego też funkcję sołtysa musi piastować osoba poważna, odpowiedzialna i konsekwentna, wierna zasadom, a przede wszystkim godna zaufania społecznego.

Czytaj dalej

Co z tą gminą …? – Bezpańskie psy

Bezpański pies wałęsajacy się w okolicach ul. Białobrzeskiej. Prawdopodobnie sprawca wypadku. Zdjecie zrobione telefonem komórkowym, więc jakość jest taka jaka jest.

Problem bezpańskich psów w gminie Żołynia jest powszechnie znany, ciągnie się przez lata i jak do tej pory nie doczekał się skutecznego rozwiązania. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, kwestia bezdomnych zwierząt, wchodzi w zakres zadań własnych gmin na podstawie dwóch różnych ustaw. Z jakim zaangażowaniem i skutkiem zadania te realizowane są przez urzędników gminy, każdy może sam zaobserwować i wyrobić sobie stosowaną opinie na ten temat.

Czytaj dalej

Wybory sołtysa jako przejaw lokalnej demokracji

W najbliższą niedzielę 22 lutego br. zebrania wiejskie odbędą się w Brzózie Stadnickiej (w filii GOK, godz. 8.45) i Smolarzynach (w filii GOK, godz. 11.30).
W niedzielę 1 marca br. zebrania wiejskie odbędą się w Żołyni (w holu Liceum Ogólnokształcącego, godz. 10.15) i w Kopaniach (w Szkole Podstawowej, godz. 14.00).

Mieszkaniec wsi ma do wyboru dwie opcje: zająć się własnymi sprawami i żyć z dala od lokalnej rzeczywistości albo też wpływać na otoczenie, biorąc czynny udział w życiu lokalnej społeczności. Obywatelska świadomość na sprawy publiczne pojawia się często w naszych rozmowach, ale dla wielu wydaje się rzeczą skomplikowaną i niedostępną.

Czytaj dalej

W trosce o życie i zdrowie mieszkańców

Podczas akcji zebrano 1183 podpisy na listach przeciwko inwestycji w Żołyni i 961 podpisów na listach przeciwko inwestycji na Smolarzynach. Wszystkie listy zostały załączone pod petycją, którą w imieniu mieszkańców do Wójta Gminy Żołynia i Rady Gminy Żołynia złożyło Podkarpackie Stowarzyszenie Eko-Karpatia.

Czytaj dalej

Rozwój gminy tak, ale nie kosztem zdrowia jej mieszkańców

Za nami długo wyczekiwane przez mieszkańców gminy, kolejne spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowościach Żołynia i Smolarzyny. Inicjatorem spotkania w niedzielne popołudnie 15 lutego br., w którym udział wzięło ponad 200 osób, było Stowarzyszenie Eko-Karpatia.

Czytaj dalej