Co z tą gminą …? – Bezpańskie psy

Problem bezpańskich psów w gminie Żołynia jest powszechnie znany, ciągnie się przez lata i jak do tej pory nie doczekał się skutecznego rozwiązania. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, kwestia bezdomnych zwierząt, wchodzi w zakres zadań własnych gmin na podstawie dwóch różnych ustaw. Z jakim zaangażowaniem i skutkiem zadania te realizowane są przez urzędników gminy, każdy może sam zaobserwować i wyrobić sobie stosowaną opinie na ten temat.

Bezpański pies wałęsajacy się w okolicach ul. Białobrzeskiej.  Zdjecie zrobione telefonem komórkowym, więc jakość jest taka jaka jest.

Bezpański pies wałęsajacy się w okolicach ul. Białobrzeskiej.

Niestety sami mieszkańcy gminy, zwłaszcza terenów oddalonych od centrum Żołyni nie mogą sobie poradzić z bezpańskimi psami błąkającymi się po ulicach.  Te najbardziej zdziczałe, sieją spustoszenie w otaczających gminę lasach, gdzie często zabijają albo ranią inne zwierzęta, są również poważnym zagrożeniem dla przebywających tam ludzi. Po zmroku, w godzinach wieczornych nie trudno jest natknąć się na wałęsające się po chodnikach i ulicach zwierzęta. Przykładem niech tutaj będzie ulica Raki, gdzie sprawa kilkunastu psów przetrzymywanych na jednej z posesji, a także poza nią, w skrajnych warunkach, pozostaje bez szybkiej i skutecznej interwencji władz gminnych.

Przypomnieć należy, że zgodnie z obowiązkiem ustawowym nasza gmina zobowiązana jest do odławiania i utrzymywania w schronisku bezpańskich psów na własny koszt. Działania takie wiążą się oczywiście z kosztami, ale czy mieszkańcy płacący stosowane podatki nie zasługują na bezpieczeństwo i ochronę swojego zdrowia i życia?

W tym miejscu należy zauważyć, że gminy w całej Polsce szukają nowych alternatywnych rozwiązań, tak aby jak najszybciej zapobiec rozrostowi palącego problemu. Przykładem godnym rozważenia jest sposób wprowadzony w gminie Koluszki w województwie łódzkim. Tam właśnie władze gminy wdrożyły dość odważną procedurę, adopcji psa za pieniądze. Uznano, że zamiast płacić schronisku ok. 7 zł za dzienne utrzymanie psa w schronisku, lepiej wspomóc kwotą 500 zł osobę, która przygarnie zwierzę do własnego domu. Pomysł się przyjął, a problem przynajmniej w sporej części zniknął. Być może jest to rozwiązanie do powielenia w gminie Żołynia? W każdym razie lepiej jest robić cokolwiek, aniżeli siedzieć w urzędzie z założonymi rękoma i liczyć, że problem sam się rozwiąże.

Należy zdawać sobie sprawę, że w sytuacji gdy zostaniemy pogryzieni przez psa, odpowiedzialność za takie zdarzenie ponosi jego właściciel. Wówczas jest on zobowiązany do naprawienia szkody, jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia właściciel psa pokrywa wszystkie koszty leczenia. Jeśli poszkodowany zażąda wydania całej kwoty odszkodowania przed rozpoczęciem leczenia, właściciel jest zobowiązany do opłacenia tej kwoty. Największe koszty właściciel poniesie wtedy, gdy poszkodowany stał się inwalidą.

Dużo trudniej jest w sytuacji, gdy pogryzieni zostaniemy przez bezdomnego psa. Jeśli nie jest możliwe ustalenia właściciela psa, o odszkodowanie poszkodowany może zwrócić się do gminy na terenie, której został pogryziony. Aby otrzymać takie odszkodowanie należy udowodnić, że do pogryzienia doszło ze względu na zaniedbanie obowiązków przez urzędników tj. niewyłapanie bezpańskich psów. A o to chyba nie będzie trudo.

Podstawy prawne działań gminy wobec bezdomnych zwierząt

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, Nr 132, poz. 622) określa w art. 3, następujące obowiązkowe zadanie gminy:

“Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: (…) organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach (…)”.

Ustawa o ochronie zwierząt

Drugą ustawą, która reguluje zadania gmin związane z problem bezdomnych zwierząt, jest ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003, Nr 106, poz. 1002), której art. 11 nakłada na gminy zadanie własne “zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania”.

Przepisy wykonawcze nakazują umieszczanie wyłapanych bezdomnych zwierząt w schroniskach. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego.

jerry

Wejdź na FORUM


 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 6