Jakie stawki za śmieci?

Na najbliższej sesji Rady Gminy w Żołyni, radni będą dyskutować nad stawkami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podejmą stosowną uchwałę o ich wysokości. Przypomnijmy, że zgodnie z dotychczas obowiązującą uchwałą Nr XXVIII/193/13 Rady Gminy Żołynia z dnia 30 grudnia 2013 r. wysokość miesięcznych stawek to:

  • 16,00 zł. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od nieruchomości na, której zamieszkuje 1 osoba,
  • 8,00 zł. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od nieruchomości, na której zamieszkuje 1 osoba,
  • 30,00 zł. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od nieruchomości na, której zamieszkuje więcej niż 1 osoba,
  • 14,60 zł. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od nieruchomości, na której zamieszkuje więcej niż 1 osoba.

Program sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca br.

Przejdź do dyskusji.

jerry


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

88 ÷ = 44