Akcja zbierania podpisów w sprawie wytwórni mas bitumicznych

Społeczna akcja zbierania podpisów

wśród Mieszkańców Gminy Żołynia

 

Jest to akcja przeciwko planowanej rozbudowie istniejącej oraz budowie nowej Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Żołynia przy ulicy Białobrzeskiej i budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Smolarzyny.

mapa_gminW roku ubiegłym w Gminie Żołynia pojawili się „inwestorzy” chcący „inwestować” w budowę Wytwórni Mas Bitumicznych. Firma PBI WMB Sp.z o.o. w Sandomierzu planuje rozbudować istniejącą Wytwórnię Mas Bitumicznych w Żołyni przy ulicy Białobrzeskiej oraz wybudować  obok nową, natomiast firma Strabag Polska z  siedzibą w Pruszkowie planuje budować Wytwórnię Mas Bitumicznych w Smolarzynach.

Należy podkreślić, że obie firmy złożyły już do Urzędu Gminy stosowane dokumenty, występując do Wójta Gminy Żołynia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć, argumentując że inwestycje nie będą miały negatywnego oddziaływania na środowisko (?).

Otóż nic bardziej mylnego. O ewentualnych zagrożeniach niech świadczy fakt, że wytwórnie asfaltu znajdują się na ministerialnej liście przedsiębiorstw mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego.

Badania wykazują, że podczas wytwarzania mas bitumicznych do atmosfery uwalnia się wiele szkodliwych dla zdrowia substancji, m.in. węglowodory i związki siarki. Ich wdychanie powoduje często uszkodzenie materiału genetycznego. Wśród ludzi mieszkających w pobliżu wytwórni o wiele częściej występują nowotwory, m.in. rak płuc, białaczka. Poza tym są oni narażeni na alergie, choroby astmatyczne, hipoplazje szpiku kostnego.

Takie wytwórnie to jak wieczny plac budowy: hałaśliwy, pylący, a także smrodzący i co najgorsze trujący. Masa bitumiczna zawiera węglowodory aromatyczne (WWA), które są rakotwórcze i mutagenne, czyli uszkadzają materiał genetyczny. Kumulują się w organizmie, głównie dzieci.

Wiatry będą niosły znad wytwórni zarówno na obszar naszej gminy, jak też gmin sąsiadujących,  pyły zawierające jeszcze inne substancje szkodliwe takie jak tlenek węgla – cichy zabójca, dwutlenek siarki i dwutlenek azotu – składniki tzw. kwaśnych deszczy i metale ciężkie.  Skażeniu ulegnie gleba i wody podziemne.

Inwestycja w Smolarzynach planowana jest w miejscu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ujęcie wody pitnej dla całej GMINY ŻOŁYNIA !!!

Planowana wydajność  wytwórni to odpowiednio: 230 ton asfaltu na godzinę w Żołyni i 160 ton na godzinę w Smolarzynach. Do uciążliwego hałasu w sąsiedztwie wytwórni dojdzie hałas na drogach gminnych (wszystkie wąskie, nie przystosowane do transportu ciężarowego) gdzie przejedzie dziennie kilkadziesiąt 40 tonowych ciężarówek. Efektem będą spaliny i rozjeżdżone jezdnie  oraz zagrożenie wzmożonym ruchem głównie dla dzieci i osób starszych.

Jeżeli leży Ci na sercu dobro, życie i zdrowie mieszkańców Gminy Żołynia wesprzyj swym podpisem inicjatywę, którą uniemożliwi realizację tak uciążliwych i szkodliwych przedsięwzięć na terenie naszej Gminy, nie mających żadnego uzasadnienia ekonomicznego i w żadnym wypadku nie wpływających na rozwój Naszej Gminy.

 

O sposobie przeprowadzania akcji będziemy informować na bieżąco.

 

Dodano 11.02.2015 

Zbieranie podpisów prowadzone jest przez wszystkie chętne osoby.

Listy do podpisów można również pobrać tutaj , wydrukować i zebrać podpisy.

Wypełniamy dwie karty. Proszę nie wpisywać liczby porządkowej. 

________________________________________________________________

…………………………………………………………………

Przejdź do FORUM


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

89 − 86 =