Sołtys i rada sołecka Żołyni wybrani

Zgłoszono trzech kandydatów, którzy mieli możliwość zaprezentowania się i przedstawienia swojej wizji sprawowania funkcji sołtysa przez najbliższe cztery lata. Następnie zostało przeprowadzone głosowanie tajne, w wyniku, którego Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że nowym sołtysem wsi Żołynia został …

Czytaj dalej

Wybierz swojego sołtysa

Jak wszyscy wiemy, najbliższy czas dla całej naszej Gminy upłynie na podejmowaniu wielu ważnych decyzji, które skutkować będą na długie lata, mając przy tym wpływ na wygląd naszej Gminy. Ważne jest by nasza wspólnota miała realny wpływ na te decyzje, by były one mądre i przemyślane. Dlatego też funkcję sołtysa musi piastować osoba poważna, odpowiedzialna i konsekwentna, wierna zasadom, a przede wszystkim godna zaufania społecznego.

Czytaj dalej