Strategia rozwoju gminy, rzecz potrzebna.

Żołynia - Strategia Rozwoju Gminy

Jak dotąd gmina Żołynia poza nieaktualną Strategią Rozwoju Gminy Żołynia na lata 2004-2013, przyjętą jeszcze w 2004 roku, a więc w zupełnie innej rzeczywistości, nie posiada nic więcej. Do tej pory Rada Gminy Żołynia nie podjęła uchwały o przystąpieniu do prac nad nową strategią rozwoju, nie wyznaczono również osób odpowiedzialnych za jej opracowanie w urzędzie. Niebawem czas pokaże, czy takie podejście do sprawy było słuszne (…)

Czytaj dalej

Wykonanie budżetu gminy Żołynia za 2014 rok

Z przedstawionej przez wójta gminy Żołynia informacji z dnia 23 marca br. wynika, że w ramach budżetu z 2014 r. planowano dochody gminy na poziomie 25.254.388,13 zł. z czego wykonano 22.964.017,22 czyli 90,9%. Wydatki planowano w kwocie 25.974.388,13 zł. z czego wykonano 23.173.261,86 zł. czyli 92,05 % (…)

Czytaj dalej