Stanowisko Sołtysa i Rady Sołeckiej w Żołyni

Kolejna odsłona sprawy związanej z kontrowersyjnymi inwestycjami w gminie Żołynia. Po złożeniu dokumentów przez inwestora firmę PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza (…) Sołtys i Rada Sołecka reprezentujący mieszkańców wsi Żołynia, wystąpili do wójta ze stanowiskiem społeczności wiejskiej, by ten uwzględnił je przy wydawaniu postanowienia ustalającego zakres raportu o oddziaływanie inwestycji na środowisko (…)

Czytaj dalej