Wykonanie budżetu gminy Żołynia za 2014 rok

Z przedstawionej przez wójta gminy Żołynia informacji z dnia 23 marca br. wynika, że w ramach budżetu z 2014 r. planowano dochody gminy na poziomie 25.254.388,13 zł. z czego wykonano 22.964.017,22 czyli 90,9%. Wydatki planowano w kwocie 25.974.388,13 zł. z czego wykonano 23.173.261,86 zł. czyli 92,05 % (…)

Czytaj dalej